ZARZĄDZANIE RELACJAMI
Z KLIENTEM + MAPA

Komputerowa baza danych klientów. Online! Aby rozpocząć prace wystarczy utworzyć konto

Stworzony dla firm w których
wizualizacja danych na mapie
jest kluczowa.


Działa przez internet.
Nie wymaga instalacji.

Crm9000 - Działa na urządzeniach przenośnych oraz na komputerach stacjonarnych

więcej...


Crm9000 to nowoczesny program komputerowy przeznaczony dla firm które w relacjach z klientem intensywnie wykorzystują dane geograficzne oraz mapę. Program pozwala podnosić sprzedaż, obniżać koszty oraz oszczędzać czas.
Wykorzystanie internetu oraz nowoczesnych technik komputerowych eliminuje potrzebę instalacji programu. Jest on aktualizowany automatycznie i nie wymaga stałej obsługi. Gromadzone dane przechowywane są w strzeżonym centrum obliczeniowym do którego dostęp mają tylko autoryzowani pracownicy.

Najważniejsze cechy programu oraz płynące z nich korzyści zostały opisane poniżej.

KONTAKTY:

osoby, miejsca, firmy

AKCJE:

komunikacja i zadania

PROJEKTY:

zarządzanie procesami

ZESTAWIENIA:

analiza danych

MOBILNOŚĆ:

dostęp przez internet


Kontakty mają kluczowe znaczenie dla każdej firmy.
System Crm9000 umożliwia gromadzenie kontaktów w wersji elektronicznej. Wykorzystanie internetu sprawia, że kontakty mogą być dostępne nie tylko na terenie firmy ale i poza nią. Pracownicy posiadający odpowiednie uprawnienia, mogą aktualizować dane w terenie. Wystarczy dowolne urządzenie typu tablet lub smartfon z odpowiednią przeglądarką internetową i dostępem do internetu.

Wspomniane wyżej kontakty posiadają prosty mechanizm wyszukiwania ułatwiający dostęp do wybranych rekordów, aktualnych oraz archiwalnych. System rejestruje zmiany dokonywane we wszystkich rekordach oraz umożliwia przeglądanie historii zmian.
Kontakty uzupełnione są informacjami o osobach, miejscach oraz firmach.


Program pomaga zapisywać treść komunikacji do i od klienta. W tym samym miejscu możliwe jest dodawanie innych zdarzeń związanych z kontaktami z klientem. Na przykład terminy zaplanowanych spotkań i rozmów.

Każda akcja posiada pola które mówią o kierunku komunikacji (od/od klienta) oraz priorytet (niski,normalny,wysoki).
Łatwy w użyciu mechanizm wyszukiwania pozwala przeglądać historię komunikacji z wybranym klientem. Każda akcja może być przypisana do określonego pracownika.

Zapraszamy do przetestowania programu w wersji DEMO oraz do zapoznania się z listą oferowanych funkcji dostępną w cenniku.


Projekty służą do organizacji procesów.

Program Crm9000 pozwala tworzyć projekty opatrzone terminem realizacji oraz flagą priorytetu. Projekt ma charakter rekordu nagłówkowego do którego można podłączać wybrane kontakty, osoby, miejsca oraz firmy a następnie rejestrować akcje związane z tym projektem.

Zapraszamy do przetestowania programu w wersji DEMO oraz do zapoznania się z listą oferowanych funkcji dostępną w cenniku.


Program dostarcza całej gamy zestawień.
Możliwe jest również wywietlanie wyników na mapie.
Nowe zestawienia są dodawane w miare rozwoju programu. Wbudowana wyszukiwarka pozwala szybko znaleźć potrzebne zestawienie, szukając według kategorii danych lub słowa kluczowego.

Historia Zestawień umożliwia pobieranie plików zestawień wygenerowanych w przeszłości. Można w ten sposób analizować zmiany w raportach tworzonych np: raz w miesiącu lub raz w roku. Pliki zestawień mogą być zapisywane na dysku lokalnym a także przesyłane w formie załączników poczty elektronicznej.
Zestawienia w systemie Crm9000 dotyczą wszystkich ważniejszych modułów programu, w tym: kontaktów, akcji, projektów i innych.


Program nie wymaga instalacji ani pomocy wykwalifikowanego informatyka.
Działa podobnie jak internetowe konto bankowe, wykorzystując przy tym podobne technologie i poziom zabezpieczeń.
Jest dostępny za pośrednictwem smartfona, tabletu, laptopa oraz komputera stacjonarnego. Wszędzie tam gdzie jest dostępna sieć internet.

Kadra kierownicza może mieć dostęp do danych z każdego miejsca na świecie.
Pracownicy firmy mogą przeglądać i wprowadzać dane w terenie.

Zapraszamy do przetestowania programu w wersji DEMO oraz do zapoznania się z listą oferowanych funkcji dostępną w cenniku.

Zarządzanie procesami

System Crm9000 pozwala łączyć wybrane osoby, miejsca oraz firmy w projekty. Następnie pozwala rejestrować i planować akcje oraz zarządzać procesami.

Kontakty w jednym miejscu

W systemie Crm9000, wszystkie kontakty (w tym osoby, miejsca oraz firmy) zostały zgromadzone w jednym miejscu. Takie podejście umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnego kontaktu, niezależnie od jego typu. Istotną cechą programu jest możliwość łączenia kontaktów pomiędzy sobą. Na przykład nieruchomości z ich właścicielami lub firm z ich oddziałami.

Pełna historia komunikacji

Program umożliwia rejestrowanie zdarzeń dotyczących kontaktów z klientem. Mowa tutaj o szeroko rozumianej komunikacji, zarówno aktualnej jak i planowanej.